dimecres, 9 de desembre de 2009

Diccionari de Google

Google ha llançat un nou servei de diccionari que ofereix definicions de les paraules introduïdes, així com sinònims o exemples d'ús, com faria qualsevol diccionari. Els resultats que mostra procedeixen de la pròpia base de dades de definicions de Google i d'altres fonts acadèmiques, entre elles la Viquipèdia.
Hi ha diversos idiomes, però per ara no hi és el català. Haurem d'esperar una mica.

Vols compartir aquest article?
Bookmark and Share


Reblog this post [with Zemanta]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada