dimecres, 18 de novembre de 2009

Complement de Eurotermbank para Word

Complement de Eurotermbank para Word
Font: http://laurapo.blogs.uv.es/complemento-de-eurotermbank-para-word/

Recentment Eurotermbank ha llançat un complement per a Word des del qual consultar la terminologia directament a l'editor, sense necessitat d'obrir la finestra del navegador. És accessible des de l'enllaç: http://www.eurotermbank.com/products_download.aspx
Eurotermbank és un projecte l'objectiu que té per objectiu gestionar, normalitzar i posar a disposició la terminologia de la Unió Europea per a les llengües dels nous països membres, en concret Estònia, Hongria, Letònia, Lituània i Polònia, encara que estan oberts a qualsevol llengua de qualsevol altre país de la Unió.

La base de dades permet cerques en qualsevol de les llengües europees i en diferents camps d'especialitat (educació, ciència, economia, comerç, etc.), semblant a com es fa a IATE.

El complement està disponible per a Word 2003 i Word 2007.
Un cop instal lat, a Word 2007 apareix una icona a la pestanya Revisar:
Fent clic sobre aquesta icona apareixerà un panell on fer cerques, com el que apareix a la pàgina web.
Altres opcions són posar el cursor sobre la paraula que volem cercar i prémer CTRL + SHIFT + I o simplement fer clic amb el botó dret i seleccionar l'opció corresponent del menú de context:

A Word 2003 s'instal·la al menú Eines, Revisió. A la llista de referències que apareix, s'ha de seleccionar EuroTermBank Terminology (o ETB Terminology). Després es consulta la paraula mitjançant el menú contextual.
En resum, una eina extremadament fàcil d'usar, que planteja el gran avantatge de poder veure els resultats de la recerca en l'entorn en què treballem, si aquest és Word, és clar. Els resultats són extremadament útils, ja que no només es fan cerques al Eurotermbank, sinó també en altres bases de dades com IATE, Osten, MoBiDic i TermNet.lv.
Posted using ShareThis

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada