dimecres, 1 d’abril de 2009

El Corrector

Es publica la versió final del corrector gramatical lliure de català:

http://www.elcorrector.cat

És un projecte de codi obert, disponible per a Linux, Mac OS i Windows. Un cop instal·lat es pot utilitzar l'editor que incorpora per a la correcció dels textos en línia (http://www.elcorrector.cat/index.aspx) o bé directament des de les aplicacions d'ofimàtica del Microsoft Office (Word, Excel i PowerPoint) on es mostra com una opció al menú principal: També hi ha connectors per a l'OpenOffice.org, el Firefox/ThunderBird/SeaMonkey i l'Emacs. Com a opcions, inclou el reconeixement de les diverses variants lingüístiques catalanes: [central, nord-occidental, balear i valencià].

Cal vigilar que no interfereixi amb el diccionari incorporat de català de Microsoft Office. Hi ha qui ha tingut problemes de comptabilitat quan se l'ha instal·lat. És recomanable fer una còpia de seguretat de l'Office abans de descarregar-lo i consultar el manual d'ajuda que ofereix per a problemes amb l'Office: http://www.elcorrector.cat/ajuda_office.pdf

Reblog this post [with Zemanta]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada