dissabte, 16 de juliol de 2011

El tesaurus Eurovoc, en català

Versió en català del tesaurus Eurovoc
L’Eurovoc és un tesaurus del Parlament Europeu, multidisciplinari i multilingüe, que permet indexar els documents gestionats per les institucions europees. Aquest tesaurus s’ha traduït a vint-i-dues llengües oficials de la UE i a algunes de no oficials.
La traducció catalana, feta al Parlament de Catalunya, inclou una versió adaptada a les necessitats d’aquesta institució. L’Àrea d’Arxiu del Departament d’Estudis Parlamentaris la utilitza des de l’any 2000 com a instrument de descripció per a indexar totes les iniciatives parlamentàries, i compta amb l’assessorament lingüístic i terminològic dels lingüistes del Parlament per a la traducció i l’adaptació dels termes. L’Arxiu s’encarrega també de mantenir i actualitzar aquesta eina i la posa a disposició de qualsevol usuari mitjançant el web que us presentem ( http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals/tesaurus ).
Font: http://dtilul.blogspot.com/2011/07/el-web-recomanat.html

Vols compartir aquest article? Bookmark and Share

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada