dilluns, 2 de maig de 2011

Diccionari d'agricultura

ÀREA D’AGRICULTURA I PESCA. GABINET DE TERMINOLOGIA. Diccionari d’agricultura. Palma: Conselleria de Presidència. Govern de les Illes Balears, 2011. ISBN 978-84-614-7187-4
El Diccionari d’agricultura l’han elaborat l’Àrea d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i el Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears.
Conté 1.893 termes catalans amb definicions i amb les equivalències en castellà sempre que ha estat possible. Tant els termes catalans com els castellans van acompanyats de les categories gramaticals. Així mateix hi ha termes amb notes aclaridores, que poden informar sobre aspectes lingüístics o poden ser una ampliació d’informació d’un concepte determinat. Els termes que s’hi recullen fan referència principalment al medi rural, a les tècniques i els sistemes de conreu, a eines, màquines i arreus de les bísties, a fitopatologia i a aspectes climàtics relacionats amb els conreus. Per facilitar-ne la consulta, després del cos del diccionari hi ha un índex de termes catalans, un índex de termes castellans i un índex de noms científics. Al final del llibre, es pot consultar la bibliografia que s’ha tingut en compte per elaborar aquest diccionari.
Font: INFOZÈFIR (Indfoedicat)


Vols compartir aquest article? Bookmark and Share

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada