dimarts, 22 de setembre de 2009

Una eina per al seguiment de la terminologia normalitzada

Font de la informació: InfoMigjorn - Revista virtual de llengua catalana, Butlletí número 179 (dimecres 16/09/2009)

El sistema ESTEN és una eina per al seguiment de la terminologia normalitzada, que permet avaluar la implantació dels termes en els contextos reals d’ús. Ha estat desenvolupada pel grup de recerca IULATERM, de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració del Centre de Terminologia TERMCAT i el finançament de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
En concret, ESTEN facilita la constitució de corpus textuals a partir de documents de la xarxa o bé de textos de què disposi l’investigador. Permet també constituir subcorpus amb criteris monogràfics (data, tema, àmbit de procedència dels documents). Dins d’aquests corpus, l’eina permet analitzar les freqüències d’aparició d’una determinada forma i fer-ne una comparació amb l’aparició de formes concurrents. Per exemple, en un conjunt de textos de l’àmbit de la gastronomia, es pot analitzar amb quina freqüència hi consta el terme normalitzat falàfel, i contrastar-ho amb les aparicions d’alternatives no recomanades (com ara falafel sense accent o altres opcions denominatives). A més, ofereix els resultats en gràfics que mostren en contrast les diverses corbes d’ús de cada denominació analitzada.
Aquest tipus de cerca en corpus prèviament definits forneix resultats més fiables que els que es poden obtenir a partir de cercadors generals i, entre d’altres usos, està pensada especialment per a l’anàlisi de la implantació dels termes normalitzats.
La interfície està disponible a la xarxa ( http://esten.iula.upf.edu/ ) i permet que qualsevol persona, un cop registrada en el sistema, pugui constituir i analitzar corpus propis.

Vols compartir aquest article?
Bookmark and Share

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada