dimecres, 3 de juny de 2009

Llengües i legislació. Base de dades jurídica

La base de dades Mercator de dret i legislació lingüístics és fruit d’un conveni de col·laboració entre la Secretaria de Política Lingüítica i el CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions), responsable del programa Mercator: dret i legislació lingüístics.
La dades aportades per la Secretaria de Política Lingüística són unes 21.000 entrades de lleis i disposicions, jurisprudència, doctrina, bibliografia i altres documents sobre dret i legislació lingüístics, bàsicament de Catalunya i de l’Estat Espanyol.
L’antiga base de dades del CIEMEN disposava d’unes 7.000 entrades de dades de Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea i documents de la resta del món. Actualment, la base de dades conté gairebé 30.000 entrades.
Les recerques es poden fer pel títol de la disposició o el document, per la matèria (etiquetatge, administració de justícia, ensenyament, toponímia, etc.) o per data.

Enllaç a la base de dades: http://www.ciemen.cat/spl/publica/consulta_ct.php

Font:http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=7a84c279955a1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7a84c279955a1210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada